Bedrijvigheid in Beuningen


Bedrijvenvereniging ‘de Schoenaker’ is een vereniging van bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein ‘De Schoenaker’. Ook een aantal bedrijven met hun voorzijde aan de weg ‘de Schoenaker’ zijn lid van de vereniging.

Op deze site treft u een profielschets aan van alle leden van de bedrijvenvereniging maar ook nieuws, informatieve websites en tips en informatie van politie, brandweer en gemeente. Wij hopen dat met deze website uw zakelijk succes meer vorm zal krijgen, evenals het succes van Bedrijvenvereniging ‘de Schoenaker’ zelf.

Het bestuur zal zich blijven inspannen voor een goede behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden van de vereniging, zoals criminaliteits- en vandalismepreventie,  een goede en veilige bereikbaarheid, gemeentelijke voorzieningen, milieuaspecten en heffingen van overheidswege.

Voor meer informatie over de vereniging, verwijzen wij u naar de informatie leaflet.

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt contact opnemen met Claudia ten Kleij, bestuurssecretaresse van de Bedrijvenvereniging, op telnr. 06 30415447 of info@deschoenaker.nl.

Met succesvolle groet,

Het bestuur

Voorzitter: René van Bindsbergen
Secretaris: Debbie van Duijghuijzen
Penningmeester: Rob van Kessel
Algemeen Bestuurslid: Hein Nuiten
Bestuurssecretaresse: Claudia ten Kleij