Persbericht van Henri van de Bilt: Verregaande samenwerking met de OSI-group

Geachte relatie,

Tot ons genoegen kunnen wij u mededelen dat wij een verregaande samenwerking zijn aangegaan met OSI-group, gevestigd in Aurora, LIlinois, USA.
Zij hebben zich,  door een meerderheid in de aandelen te nemen, sterk gecommitteerd aan Baho Food ( Henri van der Bilt, Bakx Food, Q Smart Life, Gelderland Frischwaren en Vital Convenience).

OSI is een sterke wereldwijd opererende onderneming met ruim 20.000 medewerkers in meer dan 60 productielocaties verdeeld over 17 landen, die met deze transactie haar positie op de Europese markt verder wil verstevigen.
Door deze nieuwe samenwerking met OSI verandert er verder niets in onze relaties. Alle u bekende personen binnen Baho Food zullen u ook in de toekomst graag ter beschikking staan.

Met vriendelijke Groet

Baho food
John Balvers

 

T      +49 (0) 2822 / 603-0
M     +31 (0) 653 / 681 680
E      john.balvers@bahofood.com
W     www.bahofood.com

 

Klik hier om het officiële (Engelstalige) persbericht te lezen.

Uitnodiging voor de uitreiking van de MVO-Award 2015

Stichting De Maatschappelijke MeerWaarde (DMMW) reikt ieder jaar de MVO Award uit aan een organisatie die op een bijzondere manier invulling geeft aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze award wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank

Dit jaar zijn onder meer voorgedragen: Banken Champignons, Van Kessel & Janssen, Pret Inn, Burghouts, Dekker van de Vegt, Huismerk Energie, InnovioPapers, Micromedia, UTS Verkroost, AMC, Hema Wijchen en Sprague Europe.

Nieuwsgierig naar wie uiteindelijk de MVO Award wint? Kom naar de uitreiking op maandag 13 april as. in De Lindenberg in Nijmegen, aanvang 17.00 uur.

Wilt u hierbij zijn? Dan kunt u zich aanmelden via deze link.

uitreiking MVO-Award 2015

Bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen!’

Op maandag 23 februari aanstaande zal de bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen!’ plaatsvinden speciaal voor ondernemers en medewerkers.

Een overval, afpersing, winkeldiefstal of agressie zijn incidenten die u het liefst wilt voorkomen. U en uw medewerkers kunnen zelf veel doen aan preventie. Hoe? Hoor hier alles over tijdens de bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen!’. Deze bijeenkomst is gratis en vindt plaats in Wijchen.

Voor meer informatie klikt u op de flyer hieronder of kijkt u op de website www.laatjenietovervallen.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden.

 

uitn

Te Koop: Bedrijfsgrond van 12.090 m2 aan de Zilverwerf. –

Bedrijventerrein Schoenaker is bereikbaar via afrit Beuningen op de A73. Rijdend richting het noorden bereik je na nog geen 500 meter een rotonde, met aan de linkerkant toegang tot het bedrijventerrein.

bedrijfsgrondDe bedrijfsgrond ligt op 950 meter van de op- en afrit van de A73.

In de directe omgeving liggen de navolgende ondernemingen: Bakkerij Bart, Depa Disposables, Quantore, Henri van Bilt Vleeswaren, Van Kesteren Parketfabriek en Frigolanda. Bij de toegang van het bedrijventerrein ligt de Woonboulevard van Beuningen en de McDonalds.

De bedrijfskavel valt in het vigerende bestemmingsplan “Bedrijventerrein Schoenaker 2011”, vastgesteld op 3 juni 2013, onderdeel van de gemeente Beuningen. Conform de plankaart van dit bestemmingsplan heeft de bedrijfsgrond de enkelbestemming “Bedrijf-1” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3”.
Op de voor “Bedrijf-1” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
– bedrijven in de milieucategorieën 2, 3.1 en 3.2 die zijn genoemd in de Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten;
– kantoren;
– productiegebonden detailhandel;

Onder bepaalde voorwaarden kan worden afgeweken van de gebruiksregels. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van een afwijking van de milieucategorieën en detailhandel.

Voor een exacte omschrijving van de voorschriften kan devolgende link worden geraadpleegd.

Vaststelling in de Staatscourant is hier te lezen

 • Milieucategorie
 • 2,3
 • Bebouwingsperc.
 • 70 %
 • Maximale bouwhoogte
 • 20 m1

Voor meer informatie klikt u hier.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen: Continue samenwerken

ScIMG-20141212-WA0002hoon, heel en veilig. Dat is het doel van de samenwerking tussen de gemeente, brandweer, politie en de werkgroep KVO-B in het kader van KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen). Op 12 december j.l. werd het certificaat voor bedrijventerrein ‘De Schoenaker’. door de heer Henny Bekkema uitgereikt aan de voorzitter van de werkgroep KVO-B, de heer Wim van Duijnhoven.

Op 23 september 2014 heeft de werkgroep KVO-B de audit, in het kader van de hercertificering KVO-B Continue Samenwerken, succesvol afgerond. De uitreiking van het certificaat vond plaats tijdens het laatste werkgroep overleg van 2014 op 12 december 2014

Het keurmerk geeft aan dat brandweer, politie, gemeente en ondernemers, gezamenlijk op het bedrijventerrein, structurele maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten.
De ervaringen met KVO-B bewijzen het succes van deze werkwijze: betere zichtlijnen, een soepelere en efficiëntere manier van communicatie tussen de partners en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe.
De komende twee jaar gaat de werkgroep aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak.

Met het behalen van het certificaat ‘Continue Samenwerken’, heeft het bestuur van de bedrijvenvereniging een raamovereenkomst getekend met Interpolis m.b.t. een korting op de verzekeringspremies. Meer informatie hierover, vindt u hier.

 

Speciaal voor (betalende) leden: Korting op verzekeringen bij Interpolis

Raamovereenkomst met Interpolis

Op maandag 22 december j.l. heeft het bestuur met verzekeringsmaatschappij Interpolis een raamovereenkomst afgesloten, speciaal voor (betalende) leden van de bedrijvenvereniging. Hierin is geregeld dat Interpolis 10% korting geeft op de premies voor de Gebouwen, Bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) en Bedrijfsstagnatie van de Interpolis Bedrijven Compact Polis (in casu de Rubrieken 1, 2 en 3 van de BCP).
Bent u betalend lid en verzekerd bij Interpolis? Dan zal binnen 4 weken contact met u worden opgenomen met een concreet voorstel voor een verzekering.

Wanneer u geen verzekeringen heeft afgesloten bij Interpolis, zou u tóch kunnen informeren bij uw tussenpersoon/verzekeringsmaatschappij of zij open staan voor kortingen op diverse verzekeringen in het kader van de KVO-B certificering.

Voor meer informatie, kunt u altijd contact opnemen met het bestuurssecretariaat.

 

Brandweeroefeningen

De brandweer houdt regelmatig oefeningen op Bedrijventerrein De Schoenaker. In de maand oktober was het onderwerp ‘Chemische Stoffen’. Drie avonden werd er geoefend bij Vleeswarenfabriek Henri van de Bilt. Dit was niet alleen erg leerzaam voor de brandweer, maar zeker ook voor de BHV’ers.

Meld u aan bij het secretariaat van de bedrijvenvereniging, wanneer uw onderneming ook wilt deelnemen met oefeningen van de brandweer.

4873f601-687d-4008-9f44-e3cf0930a726a3a93c98-8f7a-48a6-9c76-70c25901ed39

Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen

svo-logo-web-e1407601741127Op dinsdag 23 september jl. heeft KIWA de werkgroep KVO-B flink onderhanden genomen over wat er is gedaan en wat er is bereikt de afgelopen 2 jaar omtrent het bedrijventerrein. Spannend, maar het resultaat mag er zijn. Het bestuur heeft inmiddels bericht ontvangen dat het certificaat onderweg is.Complimenten aan de werkgroep maar ook aan alle ondernemers van Bedrijventerrein de Schoenaker.

Wat is er o.a. bereikt?

 • Uitgifte van “Meldkaart Bedrijventerrein De Schoenaker
 • Uitgifte van Nieuwsbrieven met tips van politie en brandweer
 • Fietssuggestiestroken op de Goudwerf
 • Een begin van het trottoir op ons bedrijventerrein
 • Bomen gesnoeid voor betere zichtlijnen
 • Terugdringen van de incidentencijfers bij zowel de politie, brandweer en de gemeente Beuningen
 • Nieuwe website van de Bedrijvenvereniging met diverse links (eenvoudig digitaal aangifte doen bij Politie)
 • Frequent contact met het bestuur van de Gemeente Beuningen
Doelstellingen voor de komende 2 jaar:
 • Handhaven wat wij inmiddels hebben bereikt
 • Melding/ aangifte bereidheid verhogen! Dit is helaas nog veel te laag. Waarom?
 • Bewustwording brandveiligheid bij ondernemers stimuleren.
 • Onveiligheidsgevoelens in omgeving van en in het bedrijf. Er is al veel bereikt maar helaas nog niet bij alle ondernemers / medewerkers
 • Verder terugdringen inbraak. Er is een duidelijke verbetering in de afgelopen 2 jaar.
« Older Entries Recent Entries »