Bericht van de gemeente: Politieke Ideeënmarkt

Op woensdagavond 05 oktober organiseert de gemeenteraad van Beuningen een politieke ideeënmarkt. Een markt waarop inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers ideeën kunnen voordragen aan raadsleden. Zijn raadsleden enthousiast over uw idee, dan kunnen zij dit adopteren en via een motie inbrengen bij de begrotingsraad op 08 november.

Doel
De politieke ideeënmarkt is bedoeld om de inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers in onze gemeente op creatieve wijze te betrekken bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Meer informatie over deze politieke ideeënmarkt? Kijk op onze website.

Hoe werkt de politieke ideeënmarkt?
Heeft u een idee? Meld u dan aan voor de politieke ideeënmarkt! U krijgt een kraam op de ideeënmarkt met daarop uw naam en het onderwerp van uw idee. Raadsleden “shoppen” vrijblijvend op de markt en gaan met u in gesprek om te zien of er wat van hun gading tussen zit.
Overtuig het raadslid dan van uw idee! Wanneer het raadslid uw idee adopteert, is er een “match”. U tekent dan beiden een marktformulier en levert dit in bij de marktmeester, de burgemeester. Hierna werkt het raadslid samen met u aan het opstellen van een motie.

Van idee naar politieke invloed
op 08 november tijdens de begrotingsraad dienen de politieke partijen hun moties in. In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. Alle raadsleven geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Hierna stemmen alle raadsleden over de motie. Neemt een meerderheid van de raad de motie aan? Dan wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders. Door het aannemen van een motie kan de gemeenteraad dus invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente.

Wanneer?
Woensdag 05 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur in de hal van het gemeentehuis Beuningen.

Meld u aan!
Vóór maandagmiddag 03 oktober om 16.00 uur via griffie@beuningen.nl. Geef in de mail aan wie u bent en wat uw idee is, met een korte motivatie voor uw idee en of er hulpmiddelen (beamer, kraam) nodig zijn op de markt.

Meer informatie
Kijk op www.beuningen.nl/ideeenmarkt

 

Brief gemeente d.d. 13 september 2016