Bezwaar omgevingsvergunning tijdelijk AZC Hoge Woerd

Op 25 augustus j.l. heeft het bestuur van Bedrijvenvereniging De Schoenaker, bezwaar gemaakt tegen het door het college positief genomen besluit m.b.t. de Wabo-aanvraag omgevingsvergunning van het Centraal Orgaan COA m.b.t. het realiseren van een tijdelijk AZC Hoge Woerd inclusief ontsluiting van het desbetreffende AZC-terrein.

 

Deze brief kunt u hier inzien. (Let op! Alleen voor leden)