Verkeers(on)veiligheid op het bedrijventerrein

Als bestuur van Bedrijvenvereniging De Schoenaker zijn we bijzonder trots op wat we de laatste jaren hebben gerealiseerd op het bedrijventerrein. Dankzij het KVO-B traject zitten we met enige regelmaat om de tafel met ondernemers, politie, brandweer en gemeente en daardoor zijn de lijntjes kort.

In het kader van schoon, heel en veilig wordt er gelet op het verminderen van zwerfvuil, proberen we zichtlijnen te bevorderen door het groen laag te houden en bomen op te snoeien en staan we in nauw contact met elkaar waar het gaat om inbraak.

Maar.. waar het gaat om veiligheid, zijn wij van mening (en daarnaast veel werknemers die werken op het bedrijventerrein met ons) dat er met enige regelmaat op het terrein aardig wat onveilige situaties plaatsvinden.

Door het gebrek aan voetpaden, lopen mensen op straat, letterlijk langs rijdende vrachtwagens.

Ook wordt er té hard gereden op met name de Goudwerf, de Platinawerf en de IJzerwerf en zijn kruispunten niet overzichtelijk.

Uit een enquête onder werknemers kan worden geconcludeerd dat zowel automobilisten, als fietsers en wandelaars zich allesbehalve veilig voelen.

Natuurlijk worden dit soort zaken besproken tijdens de structurele besprekingen met o.a. en wethouder en bedrijfscontactfunctionaris, waar we ook gehoor hiervoor vinden. Op dit moment wordt er een ontwerpschets gemaakt van een vrij-liggend fietspad aan de Goudwerf. Maar bevorderen we met alleen het vrij-liggende fietspad de veiligheid op het gehele bedrijventerrein?

Om onze zorgen nog eens extra onder de aandacht te brengen, besloten we dinsdagavond een informatiebijeenkomst te organiseren voor de wethouders, gemeenteraadsleden en de commissieleden van de gemeente Beuningen en we waren positief verrast met de opkomst.

Wij denken dat onze presentatie met daarin veel foto’s van de onveilige verkeerssituatie(s) indruk heeft gemaakt en we hopen dat dankzij deze bijeenkomst serieus wordt gekeken naar oplossingen om de veiligheid op het bedrijventerrein te bevorderen.

Zodra wij meer weten, komen we hierop terug.