Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen

svo-logo-web-e1407601741127Op dinsdag 23 september jl. heeft KIWA de werkgroep KVO-B flink onderhanden genomen over wat er is gedaan en wat er is bereikt de afgelopen 2 jaar omtrent het bedrijventerrein. Spannend, maar het resultaat mag er zijn. Het bestuur heeft inmiddels bericht ontvangen dat het certificaat onderweg is.Complimenten aan de werkgroep maar ook aan alle ondernemers van Bedrijventerrein de Schoenaker.

Wat is er o.a. bereikt?

 • Uitgifte van “Meldkaart Bedrijventerrein De Schoenaker
 • Uitgifte van Nieuwsbrieven met tips van politie en brandweer
 • Fietssuggestiestroken op de Goudwerf
 • Een begin van het trottoir op ons bedrijventerrein
 • Bomen gesnoeid voor betere zichtlijnen
 • Terugdringen van de incidentencijfers bij zowel de politie, brandweer en de gemeente Beuningen
 • Nieuwe website van de Bedrijvenvereniging met diverse links (eenvoudig digitaal aangifte doen bij Politie)
 • Frequent contact met het bestuur van de Gemeente Beuningen
Doelstellingen voor de komende 2 jaar:
 • Handhaven wat wij inmiddels hebben bereikt
 • Melding/ aangifte bereidheid verhogen! Dit is helaas nog veel te laag. Waarom?
 • Bewustwording brandveiligheid bij ondernemers stimuleren.
 • Onveiligheidsgevoelens in omgeving van en in het bedrijf. Er is al veel bereikt maar helaas nog niet bij alle ondernemers / medewerkers
 • Verder terugdringen inbraak. Er is een duidelijke verbetering in de afgelopen 2 jaar.