Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen: Continue samenwerken

ScIMG-20141212-WA0002hoon, heel en veilig. Dat is het doel van de samenwerking tussen de gemeente, brandweer, politie en de werkgroep KVO-B in het kader van KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen). Op 12 december j.l. werd het certificaat voor bedrijventerrein ‘De Schoenaker’. door de heer Henny Bekkema uitgereikt aan de voorzitter van de werkgroep KVO-B, de heer Wim van Duijnhoven.

Op 23 september 2014 heeft de werkgroep KVO-B de audit, in het kader van de hercertificering KVO-B Continue Samenwerken, succesvol afgerond. De uitreiking van het certificaat vond plaats tijdens het laatste werkgroep overleg van 2014 op 12 december 2014

Het keurmerk geeft aan dat brandweer, politie, gemeente en ondernemers, gezamenlijk op het bedrijventerrein, structurele maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten.
De ervaringen met KVO-B bewijzen het succes van deze werkwijze: betere zichtlijnen, een soepelere en efficiƫntere manier van communicatie tussen de partners en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe.
De komende twee jaar gaat de werkgroep aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak.

Met het behalen van het certificaat ‘Continue Samenwerken’, heeft het bestuur van de bedrijvenvereniging een raamovereenkomst getekend met Interpolis m.b.t. een korting op de verzekeringspremies. Meer informatie hierover, vindt u hier.