Het leven zo veel mooier en gemakkelijker

Wat is laaggeletterdheid

Iemand is laaggeletterd als hij of zij moeite heeft met lezen en schrijven en andere basisvaardigheden zoals rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterden zijn niet in staat geschreven informatie te gebruiken om goed te functioneren in de maatschappij, eigen doelen te bereiken en kennis ontwikkelingen en mogelijkheden te benutten.

In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met rekenen en taal. Ruim 2/3 van deze groep mensen is geboren in Nederland en meer dan de helft werkt, bijvoorbeeld in bedrijven zoals die van u. Vaak ervaren deze mensen gevoelens van schaamte waardoor ze voor iedereen verborgen houden dat ze moeite hebben met de taal of andere basisvaardigheden.

Mensen hebben moeite met het invullen van werkbriefjes, het aanvragen van verlof en het lezen van veiligheidsvoorschriften. Ze ervaren vaker stress en zijn vaker ziek. De problemen met taalvaardigheid hebben ook privé veel invloed, denk aan het voorlezen van je kinderen of het kijken van een film of serie met ondertiteling.

 

Wat kan ik er aan doen

Omdat mensen zich schamen zoeken ze niet zo gemakkelijk hulp. Dat is jammer, want er is heel veel mogelijk. Mensen kunnen bijscholing volgen zodat ze ook op latere leeftijd nog leren lezen, schrijven, rekenen of gebruik maken van de computer. Door met zijn allen mensen te stimuleren te leren lezen en schrijven en door het taboe rondom het onderwerp weg te halen kunnen we meer mensen bereiken.

Binnen uw bedrijf kunnen mensen werken die moeite hebben met taalvaardigheid. We hebben uw hulp  nodig bij het vinden van deze mensen. Ook is het mogelijk om incompany taaltrajecten voor uw medewerkers aan te bieden. Hiervoor is door de overheid subsidie beschikbaar gesteld binnen het programma Tel mee Met Taal. Bedrijven kunnen een taalakkoord sluiten en zo tweederde van de kosten van een opleidingstraject vergoed krijgen van de overheid.

Wilt u meer informatie over laaggeletterdheid of over het vinden van mensen in uw bedrijf? Wij kunnen u helpen, neem contact op met Lisanne Veraart van Stichting Lezen & Schrijven (lisanne@lezenenschrijven.nl) .

Als u meer informatie wilt over de subsidieregeling kunt u ook contact opnemen met het leerwerkloket en kijken op de website www.steunpuntbasisvaardigheden.nl

 

marcoHet verhaal van Marco

“Toen we op mijn werk meer moesten gaan schrijven, schrok ik daar zo van dat ik ontslag wilde nemen. Mijn chef heeft toen met mij naar een oplossing gezocht. De eerste keer dat ik naar school ging, was ik benieuwd wat voor dombo’s daar zouden zitten. Maar niets was minder waar. Het waren mensen zoals jij en ik. Ik voelde me direct op mijn gemak tussen mijn lotgenoten.

Ondertussen ga ik al drie jaar met veel plezier naar school. Het is gezellig. Je mag vijftig keer hetzelfde vragen. Je hoort geen zuchtje van de juffrouw. Het zijn trouwens geen juffrouwen, maar engelen. Zij zijn de reden dat ik naar school ga. Ik leer er zo veel!

Ik kan nu eindelijk mijn vrouw verrassen met een zelf geregeld uitje. En ik doe boodschappen met een boodschappenbriefje. Net als iedereen!

Ik ben trots op wat ik bereikt heb. Het heeft me zelfstandiger gemaakt, maar ik wil blijven leren. Graag zou ik een hoger diploma halen, en zo op mijn werk meer mogelijkheden krijgen. Ik merk dat het leven zo veel mooier en gemakkelijker is, omdat ik minder afhankelijk ben van anderen.“