Politiesteunpunt Beuningen, Maas & Waal

button

politiebureau-1Bezoekadres
Van Heemstraweg 46
6641 AE   Beuningen

Postadres
Postbus 618
7300 AP   Apeldoorn

Telefoon
0900-8844

Openingstijden
Dit steunpunt is uitsluitend voor het doen van aangifte op afspraak. Bel hiervoor het algemene nummer 0900-8844.

Volg ons via:

Voor zaken betreffende het bedrijventerrein ‘De Schoenaker’,
kunt u zich richten tot uw wijkagent Janneke Arts.