Speciaal voor (betalende) leden: Korting op verzekeringen bij Interpolis

Raamovereenkomst met Interpolis

Op maandag 22 december j.l. heeft het bestuur met verzekeringsmaatschappij Interpolis een raamovereenkomst afgesloten, speciaal voor (betalende) leden van de bedrijvenvereniging. Hierin is geregeld dat Interpolis 10% korting geeft op de premies voor de Gebouwen, Bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) en Bedrijfsstagnatie van de Interpolis Bedrijven Compact Polis (in casu de Rubrieken 1, 2 en 3 van de BCP).
Bent u betalend lid en verzekerd bij Interpolis? Dan zal binnen 4 weken contact met u worden opgenomen met een concreet voorstel voor een verzekering.

Wanneer u geen verzekeringen heeft afgesloten bij Interpolis, zou u tóch kunnen informeren bij uw tussenpersoon/verzekeringsmaatschappij of zij open staan voor kortingen op diverse verzekeringen in het kader van de KVO-B certificering.

Voor meer informatie, kunt u altijd contact opnemen met het bestuurssecretariaat.