Te Koop: Bedrijfsgrond van 12.090 m2 aan de Zilverwerf. –

Bedrijventerrein Schoenaker is bereikbaar via afrit Beuningen op de A73. Rijdend richting het noorden bereik je na nog geen 500 meter een rotonde, met aan de linkerkant toegang tot het bedrijventerrein.

bedrijfsgrondDe bedrijfsgrond ligt op 950 meter van de op- en afrit van de A73.

In de directe omgeving liggen de navolgende ondernemingen: Bakkerij Bart, Depa Disposables, Quantore, Henri van Bilt Vleeswaren, Van Kesteren Parketfabriek en Frigolanda. Bij de toegang van het bedrijventerrein ligt de Woonboulevard van Beuningen en de McDonalds.

De bedrijfskavel valt in het vigerende bestemmingsplan “Bedrijventerrein Schoenaker 2011”, vastgesteld op 3 juni 2013, onderdeel van de gemeente Beuningen. Conform de plankaart van dit bestemmingsplan heeft de bedrijfsgrond de enkelbestemming “Bedrijf-1” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3”.
Op de voor “Bedrijf-1” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
– bedrijven in de milieucategorieën 2, 3.1 en 3.2 die zijn genoemd in de Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten;
– kantoren;
– productiegebonden detailhandel;

Onder bepaalde voorwaarden kan worden afgeweken van de gebruiksregels. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van een afwijking van de milieucategorieën en detailhandel.

Voor een exacte omschrijving van de voorschriften kan devolgende link worden geraadpleegd.

Vaststelling in de Staatscourant is hier te lezen

  • Milieucategorie
  • 2,3
  • Bebouwingsperc.
  • 70 %
  • Maximale bouwhoogte
  • 20 m1

Voor meer informatie klikt u hier.