Uitnodiging inloopavond zonnepark

De gemeente Beuningen wil in 2014 energieneutraal zijn. Dat betekent dat in de gemeente dan evenveel energie wordt opgewekt als er wordt afgenomen. Om dit te bereiken stelde de gemeenteraad op 24 januari 2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vast.
De gemeente Beuningen gaat de energiedoelen onder andere halen door grootschalige productie van duurzame energie mogelijk te maken.

Zonnepark

De gemeente wil daarom graag meewerken aan een initiatief van Engie, die een veld wil aanleggen met zonnepanelen in het gebied “De Lage Woerd”, nabij de Goudwerf.
Dit plan past binnen het onlangs vastgestelde energiebeleid. Het geldende bestemmingsplan laat echter de aanleg niet toe. Daarom start de gemeente na 30 maart a.s. een procedure om te komen tot een wijziging van dit bestemmingsplan. Zodra het plan ter inzage is gelegd, bestaat er gedurende 6 weken de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Dit wordt gemaakt via www.overheid.nl.

Inloopavond

Om u de gelegenheid te geven informatie in te winnen en in gesprek te gaan, organiseren we een inloopavond. Tijdens deze avond zullen medewerkers van Engie, stedenbouwkundig bureau Waalburg en de gemeente aanwezig zijn.

Datum en tijdstip: 30 maart 2017, vanaf 19.30 uur bent u van harte uitgenodigd om binnen te lopen.
We sluiten om 21.00 uur af.
Locatie: MFA ‘t Hart, Den Elt 17 in Ewijk.

Tot slot
Heeft nu nog vragen? Neem dan contact op met mevr. J van der Zande, tel: 14-024.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

 

Hans Vincken
manager Beleid en Ontwikkeling