Uitslag enquête 2016

Vanuit de het project KVO-B heeft de werkgroep ook dit jaar een enquête verspreid onder werkenden op Bedrijventerrein De Schoenaker. De resultaten zijn inmiddels bekend en hieronder in te zien.

Deze resultaten zullen worden besproken tijdens het KVO-B Werkgroepoverleg en eventuele acties zullen worden ondernomen op het gebied van schoon, heel en veilig.

Wij willen via deze week graag alle respondenten bedanken voor hun medewerking.

 

Resultaten enquête 2016